musicas.mus.br

Letras de músicas - letra de música - letra da música - letras e cifras - letras traduzidas - letra traduzida - lyrics - paroles - lyric - canciones - BENI TARIHLE YARGýLA - AHMET KAYA - música e letra

Utilize o abecedário abaixo para abrir as páginas de letras dos artistas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Beni Tarihle Yargýla letra


Titrek bir mum alevinin havaya býraktýðý bulanýk bir is,
Ve göz gözü görmez bir sis deðildik biz
Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla,
Ve tarihle yargýla...

Bal deðildir ölüm bana,
Ýdam gül deðildir bana,
Geceler çok karanlýk,
Gel düþümdeki sevgilim,
Ay ýþýðý yedir bana...

Ahh... Ben hasrete tutsaðým,
Hasretler tutsak bana
Býyýðýmdan gül sarkmaz,
Býyýk býrakmak yasak bana,
Mahpus bana, sus bana.
Yaðlýk ilmek boynuma...
Sevgili yerine
Koynuma idamlar alýr, idamlar alýr yatarým,
Ve sonra sabýrla beklerim,
Bulutlarý çekersiniz üstümden,
Suçsuzluðumun yargýlayýcýlarýný yargýlarsýnýz,
Ve o güzel geleceði getirirsiniz bana...
Ölüm tanýmaz iþte o zaman sevgim,
Týrnaklarýmý geçirip topraðýn sýrtýna, doðrulurum,
Gözlerimde güneþ koþar,
Ve çiçekler ekersiniz, çiçekler ekersiniz topraðýma...

Duygu bana, öykü bana,
Roman gibi her an bana
Hücremde yalnýzým gel,
Gel düþümdeki sevgilim,
Soyunup hazýrlan bana.

Biraz sonra asmaya götürecekler beni,
Biraz sonra dalýmdan koparýp öldürecekler beni,
Hoþçakalýn sevdiklerim;
Dört mevsim, yedi kýta, mavi gök...
Bütün doða hoþçakalýn...
Hoþçakalýn sevdalýlar,
Çocuklar, üniversiteliler, genç kýzlar,
Sonsuz uzay, gezegenler ve yýldýzlar,
Hoþçakalýn...
Hoþçakalýn senfoniler, oyun havalarý,
Sevda türküleri ve þiirler.
Bildirilerimizin ve seslerimizin yankýlandýðý þehirler.
Daðlarýnda yürüdüðümüz toprak,
Yalýnayak eylem adýmlarýyla geçtiðimiz nehirler hoþçakalýn...
Hoþçakalýn aðýz tatlarým;
Sýcak çorbam, çayým, sigaram...
Havalandýrma sýram, banyo sýram, kelepçe sýram...
Parkamý, kazaðýmý, eldivenlerimi, ayakkabýlarýmý,
Ve kalemimi, ve saatimi,
Ve kavgamý býraktýðým sevgili dostlar
Hoþçakalýn, hoþçakalýn...

Dostum bana, sevdam bana,
Soluðunu geçir bana,
Uyku tutmuyor gözüm,
Anýlar sýraya girdi.
Gel anne süt içir bana.

Hoþçakalýn anýlarýmý býraktýðým insanlar,
Mutluluðu için dövüþtüðüm insanlar,
Yedi bölge, dört deniz,
Yedi iklim, altmýþ yedi þehir,
Okullar, mahalleler, köprüler, tren yollarý...
Deniz kýyýlarý, balýkçý motorlarý, takalar,
Asfalt yolu boyu dizilmiþ fabrikalar,
Ve iþçiler ve köylüler...
Hoþçakal ülkem
Hoþçakal anne, hoþçakal baba, kardeþim,
Hoþçakal sevgilim, hoþçakal dünya,
Hoþçakalýn dünyanýn bütün halklarý,
Sýnýrlý olmayan mekâna,
Sýnýrlý olmayan zamana gidiyorum ben;
En sevda halimle, en yaþayan halimle,
Gidiyorum dostlarým,
Hoþçakalýn, hoþçakalýn...
Beni yaþamýmla sorgula iki gözüm,
Beni yüreðimle, beni özümle,
Bilimle anla beni, felsefeyle anla beni,
Tarihle anla beni,
Ve öyle yargýla.

Ahmet Kaya - Letras

©2003 - 2018 - musicas.mus.br